Kielvarianten

Al zolang we in Nederland zeilen weten we dat we veel m2 wateroppervlak hebben maar helaas weinig m3. Oftewel, veel oppervlakte maar weinig diepgang…

Nederland is daarbij niet uniek, ook de kusten van Engeland en Frankrijk bijvoorbeeld kampen met geringe diepgang en zandbanken. En vergeet niet de binnenwateren in Duitsland, Polen en Finland bijvoorbeeld. Dichter bij huis, ons eigen wadden gebied, de Zeeuwse stromen, de mooie Friese meren en dichter bij de randstad kunnen we bijvoorbeeld Loosdrecht noemen. Als zeiler wil je altijd het maximale uit je schip halen… Maar wat is maximaal? Is dit het een zo hoog mogelijke aan de windse koers? of het snelste van punt A naar B?

Het is belangrijk om voor de aanschaf van uw nieuwe zeiljacht uitvoerig stil te staan, niet alleen met uw wensen, maar vooral ook bij uw praktisch te verwachten gebruik.

U, de schipper, wil grote tochten maken, rondje Groot BrittanniĆ«, Zweden en Noorwegen aandoen en verder! Uw bemanning ziet het meestal wat realistischer. Vanaf de sluizen van de afsluitdijk naar het eerste Duitse eiland Borkum is in de eerste instantie spannend genoeg en als je eenmaal op het wad bent geweest…

Kieljacht

Gemiddeld genomen de beste zeiler in diep water, vooral als de kiel is verzwaard met lood. Veel ballast, zo diep mogelijk, veel contragewicht een zo groot mogelijk moment. De consequentie is; alleen afmeren in grote diepe drukke havens, het vaargebied is beperkt.

Korte kiel

De ideale oplossing voor bijvoorbeeld de Friese meren. De kiel wordt verkort en verzwaard zodat het geheel in evenwicht blijft. Op de wadden in wezen nog steeds een ideale kiel, alleen droogvallen zit er niet in…

Hefkiel

Het gewicht zit, net als bij een kieljacht vooral aan de onderkant van de kiel, zo diep mogelijk. Als het goed is uitgevoerd heeft het schip ook dezelfde zeileigenschappen als een kieljacht. Voordeel; u kunt afmeren op plekken waar een kieljacht niet kan komen. Nadeel; er kan niet gevaren worden met een (gedeeltelijk) opgehaalde kiel. De krachten die worden overgebracht bij het onverhoopt tegen de grondlopen zijn zo groot dat lekkage het directe gevolg is.

Kielmidzwaard

Naar onze mening een van de goede alternatieven. De ballast is samengebracht in een opengewerkte kiel om stabiliteit te hebben met hooggeheven zwaard. Nadeel is dat er niet drooggevallen kan worden, of in ieder geval niet zonder hulpmiddelen. Veel werven hebben voor dit probleem allerhande hulpmiddelen ontworpen. Denk aan wadstutten, wadsteunen, kleine Franse kimkieltjes, of het kunnen staan op de dubbele roeren.

Midzwaard- of zwaardjachten

Bij midzwaardschepen is het ballastaandeel gecompenseerd in het zeilplan en het onderwaterschip. Wij hebben de ervaring dat de eigenaren die na lange tijd wikken en wegen overstag zijn gegaan voor een midzwaardschip, na een seizoen varen zeggen: “We hebben meer gevaren dan ooit, en heel veel leuke havens aangedaan waar we met ons oude schip nooit konden komen en daarnaast zoveel vaarcomfort op de Noordzee, dit hebben we nog nooit meegemaakt!”

Conclusie: Welke uitvoering u ook wilt, wij willen graag met u in gesprek over uw wensen en ervaringen. Alles is mogelijk; loodkiel, diepe kiel, korte kiel of midzwaard! Graag horen wij uw “waarom”!